IUVENTA / Projekty / Práca s mládežou / Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

Autor: Európska komisia

Názov: Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

Extrakt:

Rozsiahly dotazník, ktorého úlohou bolo zmapovať rámce, v ktorých sa rozvíja práca s mládežou na miestnej úrovni v Európe ako aj v podmienkach jednotlivých krajín.

Info:

Mladí ľudia čelia sociálnym problémom a výzvam najmä v bezprostrednom okolí. Práve preto aj podpora ich samostatnosti sa sústreďuje na lokálnej úrovni. Vo väčšine krajín Európy zodpovedá za prácu s mládežou samospráva, pretože práve táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľudom. Samosprávy pomáhajú zlepšovať životné podmienky mladých ľudí rôznymi spôsobmi. Napríklad podporujú tých, ktorí pracujú s mládežou alebo samosprávy vytvárajú aktivity pre mládež sami.

Národné agentúry pre program Erasmus+: Mládež v akcii sa rozhodli pre ich vzájomnú dlhodobú spoluprácu. Cieľom tejto kooperácie je zvýšenie kvality práce s mládežou, prostredníctvom lepšej spolupráce medzi jednotlivými zainteresovanými stranami v súlade so zásadami programu Erasmus+.

Tento dlhodobý projekt národných agentúr sa nazýva „EUROPE GOES LOCAL – Podpora práce s mládežou na lokálnej úrovni“. Ide o strategické partnerstvo podporované programom Erasmus+. V projekte sa okrem 21 národných agentúr (AT; BEFL; BG CH DE DK EE, FI FR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, NO, NL, PT, SI, SK) angažuje tiež SALTO YOUTH, Európska komisia a Rada Európy, Európske fórum mládeže, POYWE a InterCity Youth. Belgicko-flámska NA (JINT) je zodpovedná za koordináciu celého projektu. Projekt trvá od júla 2016 do mája 2019.


V tejto súvislosti bola vypracovaná analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska. (príloha)


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030