IUVENTA / Projekty

Projekty


Žiacke školské rady

Hlavným cieľom projektu je podporiť vznik a činnosť Žiackych školských rád, motivovať študentov k zapájaniu sa do procesov aktívnej participácie, posilňovať záujem o aktívne občianstvo, naučiť mladých ľudí efektívne komunikovať s kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, komunity, vysloviť svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na predmetnú zmenu.

KOMPAS – Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam

KOMPAS je manuál pre výchovu a vzdelávanie mladých ľudí k ľudským právam. Príručka je určená lektorom, facilitátorom, vedúcim skupín mládaže, učiteľom a dobrovoľníkom, ktorí zabezpečujú vzdelávanie mladých ľudí v oblasti ľudských práv. 

Rekognizácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže má záujem v rámci svojich aktivít prispieť aj k uznaniu práce s mládežou ako významnej formy neformálneho vzdelávania. Uvedomujeme si výrazné nezrovnalosti v definovaní základných pojmov v tejto oblasti, potrebu rovnakej definície výrazov, najmä vo vzťahu k práci s mládežou, potrebu uznania neformálneho vzdelávania.

Príprava Predsedníctva SR v Rade Európskej únie v oblasti mládeže

V druhej polovici roku 2016 bude Slovenská republika predsedať Rade Európskej únie. V praxi to znamená, že aj my ako členská krajina EÚ budeme môcť prispieť k rozvoju niektorých tém v oblasti mládeže. Prípravné stretnutia s ďalšími krajinami Predsedníckeho Tria (Holandsko, Slovensko a Malta) prebiehajú od jesene 2014.

Práca s mladými ľuďmi: Hodnota práce s mládežou v EÚ

Rozsiahla štúdia o práci s mládežou v Európskej únii, jej hodnotách a prínosoch pre spoločnosť.
3
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030