IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2010

Youth Report 2010

Správa o mládeži 2010 mapuje aktuálne podmienky života mladých ľudí, informuje o ich životných situáciách a uvádza aktuálne výzvy v špecifických, oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyplynuli z opatrení prijatých v období 2007 – 2009.

Správa o mládeži 2010

Správa o mládeži 2010 mapuje aktuálne podmienky života mladých ľudí, informuje o ich životných situáciách a uvádza aktuálne výzvy v špecifických, oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyplynuli z opatrení prijatých v období 2007 – 2009.

Môžeš otvoriť ich obzory

Na Slovensku existuje niekoľko organizácií, ktoré sa špecializujú na prípravu a vzdelávanie dobrovoľníkov na prácu s mládežou. V poslednom období sa diskutuje aj o špecifickej oblasti dobrovoľníctva – dobrovoľníctva v rómskej komunite. 

Do Európy hrou IV

Po úspešnej trilógii metodických príručiek Do Európy hrou prichádza štvrté pokračovanie s novými námetmi na aktivity, ktoré reagujú na súčasnú informačnú dobu.

2009

Databáza publikácií zameraných na výchovu mladých ľudí k ľudským právam

Po konferenciách Kompas na Slovensku, ktoré sa konali na jar 2009 vyvstala medzi zúčastnenými potreba ďalšej spolupráce medzi inštitúciami (pracujúcimi s témou výchovy mladých ľudí k ľudským právam, ktoré zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže) a odborníkmi, pedagógmi či mládežníckymi pracovníkmi. 

Kuchárka amatérskeho výskumníka

Záujem laickej verejnosti a výskumno-analytické aktivity ľudí pracujúcich s mládežou nás priviedli k myšlienke urobiť niečo nové, niečo čo by podporilo kvalitu „amatérskych" výskumov či prieskumov. 

Hosťujeme dobrovoľníka Európskej dobrovoľníckej služby

Publikácia, ktorá je určená najmä hostiteľským organizáciám, v mnohom inšpiruje i vysielajúce organizácie.

2008

Živé knihy: Nechajme knihy rozprávať

Predstavte si, že čítate knihu, ktorá má zaujímavý názov a obsah, ale veľa vecí by ste ešte potrebovali s niekým prediskutovať, doplniť, prípadne potvrdiť svoj názor. Mali ste niekedy príležitosť stretnúť sa s autorom knihy a uskutočniť to?  
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030