IUVENTA / Granty / Výzvy a formuláre

Výzvy a formuláre

 

Štatút monitorovacieho výboru pre Programy pre mládež  na roky  2014 - 2020

Poverenie samosprávy 

 

Program KOMUNITA mladých

       

Program SLUŽBY pre mladých 

 

Program HLAS mladých  


Program PRIORITY mládežníckej politiky  

 

Program PODPORA mládežníckych organizácií 

 

Program Dôkazy o mladých


Informácie pre žiadateľov

  • Žiadosti k Programom PRE MLÁDEŽ sa podávajú výlučne cez stránku www.dotacie.iuventa.sk 
  • Prílohy k žiadosti sú definované v zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý nájdete v časti Legislatíva.
  • Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odoslaná, resp. osobne odovzdaná aj v tlačenej forme
  • žiadosti sa hodnotia podľa aktuálnej metodiky pre programy HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2 a pre programy PRIORITY a Dôkazy
  • Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v jednotlivých výzvach, resp. sprievodcoch pre žiadateľov
  • Žiadosti budú hodnotené na základe Metodiky hodnotenia projektových žiadostí a Metodiky hodnotenia v programoch HLAS, SLUŽBY 1, SLUŽBY 2 a EUYD.

  V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu ku žiadosti a nahrajte ju do systému dotacie.iuventa.sk

Informácie pre prijímateľov

Vzorové dokumenty pre prijímateľov (dokumenty je možné upraviť podľa aktuálnych potrieb)Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030