IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda ľudských práv / 19. ročník OĽP, 2016/2017

19. ročník OĽP, 2016/2017


 

Video súťaž „Slovensko dnešných dní!“

Opäť je tu súťaž pre študentky a študentov stredných škôl v SR vyhlasovaná YFU Slovensko – ako súčasť 19. ročníka Olympiády ľudských práv.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov