IUVENTA / Podstránky / Talent v akcii / 3. ročník, Talent v akcii 2010 / Odborné semináre "Talent v akcii - matematika a informatika

Odborné semináre "Talent v akcii - matematika a informatika

Odborné semináre "Talent v akcii - matematika a informatika"

V rámci projektu Talent  v akcii, ktorý je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže odborné semináre z matematiky a informatiky, ktoré sa uskutočnia v spoločnom termíne 21. 5. 2010  na štyroch rôznych miestach.

Semináre sú určené žiakom 7., 8. a 9. ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Žiakov na seminár prihlasuje učiteľ, ktorý im zároveň robí pedagogický sprievod mailom na tomas.lucenic@iuventa.sk. Učiteľ do mailu uvedie meno a svoj mobilný kontakt, mená žiakov, presný názov školy, miesto, na ktorom sa seminára zúčastnia a k žiakom uvedie aj odbornosť buď matematika alebo informatika, na ktorú sa žiaci prihlasujú a budú z nej písať aj odborný test. Za každú školu môže učiteľ prihlásiť 3 žiakov na jednu odbornosť (3. žiaci na matematiku a 3. žiaci na informatiku), teda spolu 6 žiakov za školu.


Program a miesta konaní jednotlivých seminárov

Bratislavský seminár:


Základná škola s materskou školou
Sibírska 39
831 02 Bratislava

Program konania:  
09:30 Registrácia, privítanie účastníkov
10:00 Prezentácie o projekte Talent v akcii a o olympiádach
10:30 Pokyny a riešenie odborného testu
12:00 Občerstvenie
12:30 Odchod účastníkov

 

Košický seminár:

Centrum voľného času DOMINO
Popradská 86
040 11 Košice

Program konania:  
09:30 Registrácia, privítanie účastníkov
10:00 Prezentácie o projekte Talent v akcii a o olympiádach
10:30 Pokyny a riešenie odborného testu
12:00 Občerstvenie
12:30 Odchod účastníkov

Nitriansky seminár:

Obvodný úrad v Nitre
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Program konania:  
09:30 Registrácia, privítanie účastníkov
10:00 Prezentácie o projekte Talent v akcii a o olympiádach
10:30 Pokyny a riešenie odborného testu
12:00 Občerstvenie
12:30 Odchod účastníkov

 

Žilinský seminár:

Spojená škola

Hlavná 2
010 09 Žilina - Bytčica

Program konania:
08:00 - 08:30 Registrácia, privítanie účastníkov
08:30 - 09:00 Prezentácie o projekte Talent v akcii a o olympiádach
09:00 - 10:30 Pokyny a riešenie odborného testu
11:00 - 11:30 Občerstvenie
11:30 -            Odchod účastníkov

 

Dokumenty k semináru:

Registrácia

banner caf