IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Metodický portál / Videometodiky / In Média – Podpora praktického využívania IKT cez zážitkové aktivity (posunková reč)

In Média – Podpora praktického využívania IKT cez zážitkové aktivity (posunková reč)

 


PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov