IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Metodický portál / Videometodiky / Talent v akcii – Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou (šport a iné) - posunková reč

Talent v akcii – Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou (šport a iné) - posunková reč

 


PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov