Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády, 2. – 4. 5. 2014, Bratislava:

Výsledkové listiny: 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO