Zoznam podporených žiadateľov v roku 2013, v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ SR pre roky 2008 – 2013, nájdete v záverečných protokoloch jednotlivých programov.

 • ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou   
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/1 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou 
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou v oblasti informácií pre mládež 
  Záverečný protokol
 • ADAM 3 – Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej a krajskej úrovni 
  Záverečný protokol