NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde.

Environmentálne vzdelávanie malo za cieľ pripraviť účastníkov nato, aby vedeli čeliť súčasným globálnym výzvam a celosvetovým problémom. Globálna kríza, ktorá nás postihla v 21. storočí, nás núti prehodnocovať strategické ciele v či už v školskej, alebo mimoškolskej edukácií. Bez dobre pripravených pedagógov a pracovníkov s mládežou to určite nepôjde. Je nevyhnutné vedieť do programov environmentálnej výchovy zakomponovať moderné zážitkové prvky vzdelávania, ako napríklad storytelling, rolové hry a iné zážitkové aktivity, prostredníctvom ktorých mládež nadobudne vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú primerané ich veku a možnostiam.

Počas štyroch fáz vzdelávania účastníci získali informácie o: 

  • tímovej práci;
  • komunikácii;
  • motivácii cieľovej skupiny;
  • tvorbe a dramaturgií zážitkového programu;
  • využívaní storytellingu v enviro-programoch;
  • problémoch životného prostredia a  rôznych iných zaujímavých témach.

Účastníci odprezentovali svoje vlastné enviro-programy, ktoré budú realizovať či už na školách, alebo vo svojich občianskych združeniach. Jeden z programov sme si mali možnosť pozrieť aj priamo v Ekocentre, kde jedna z účastníčok začala pôsobiť ako lektorka pre environmentálnu výchovu a tak mohla overiť svoje nadobudnuté vedomosti priamo v praxi.

Veríme, že takto vyškolení účastníci môžu u mladých ľudí formovať a rozvíjať ekologické a environmentálne vedomie a formovať také osobnostné kvality žiakov, ktoré ich pripravia na aktívnu ochranu a tvorbu životného prostredia.

Vďaka patrí aj našim lektorom: Silvia Szabóová a Štefan Szabó, ktorí celé vzdelávanie realizovali.

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK
Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK
Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK
Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK
Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu

1 min. čítania
V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale…
NovinkyPráca s mládežou

Patrimonito International Storyboard Competition 2022

1 min. čítania
Dovoľujeme si dať do pozornosti súťaž „Patrimonito International Storyboard Competition 2022“, ktorú vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Táto medzinárodná výtvarná súťaž…
NovinkyOlympiády

Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?

1 min. čítania
Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ –…