NovinkyPráca s mládežou

Dobrovoľníctvo ako voľba príležitosti

Jednou z tém Európskeho roku mládeže 2022 je aj dobrovoľníctvo. Mladým poskytuje skvelú príležitosť na pomoc miestnym komunitám alebo v zahraničí a zároveň získať nové zručnosti, skúsenosti, zážitky a priateľov. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky svojou činnosťou prispievajú k rozvoju občianskej spoločnosti, ktorá je dôležitým pilierom demokracie v spoločnosti. Zároveň aj udalosti uplynulých mesiacov nám znova potvrdzujú význam dobrovoľníctva ako nástroja sociálnej inklúzie a udržateľného rozvoja.

Dobrovoľníctvo bolo dlho považované len za alternatívnu formu trávenia voľného času a zostávalo nedocenené. V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov. Prostredníctvom neho vyjadrujeme uznanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam po celom svete. Zároveň sa jedná o snahu o zviditeľnenie prínosu ich činnosti na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Pri podpore dobrovoľníctva nesmieme zabúdať ani na koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí hrajú významnú úlohu v každej dobrovoľníckej aktivite. Ako forma ich ocenenia a uznania ich práce bol v roku 1999 do kalendára zaradený Medzinárodný deň koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Od roku 2006 je vyhlásený ako samostatný deň a oslavujeme ho presne o mesiac skôr ako Medzinárodný deň dobrovoľníkov, teda 5. novembra. Práve tieto významné dni sa stali príležitosťou na ocenenie a uznanie, ktoré sa dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam odovzdáva a spolu s nimi oslavuje. Tradícia oceňovania Srdce na dlani má na Slovensku už vyše dvadsať rokov.

Tretí ročník oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú v rámci Trenčianskeho kraja nezastavila ani pandémia a s ňou spojené opatrenia a v náhradnom termíne už začiatkom tohto roka 2022 sa udeľovania ocenenia Srdce na dlani 2021 mala česť zúčastniť aj naša regionálna koordinátorka za Trenčiansky kraj. Spolu s pracovníčkami Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra odovzdali ocenenia za dobrovoľníctvo výnimočným a inšpiratívnym dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v 10 kategóriách, ktorých príbehy si môžete pozrieť aj na stránkach centra.

Dobrovoľníctvo

A práve tento neustály záujem o dobrovoľníctvo, vznik nových dobrovoľníckych projektov a realizácia dobrovoľníckych aktivít v každodennom živote nám ukazuje potrebu informovania a vzdelávania sa aj v danej oblasti. Národný inštitút vzdelávania a mládeže okrem zvyšovania povedomia o dobrovoľníctve ako dôležitej súčasti našej spoločnosti a prostredia, v ktorom žijeme, sa venuje aj rozširovaniu kompetencií pracovníkov a pracovníčok s mládežou, koordinátorov a koordinátoriek v rôznych zariadeniach, organizáciách a inštitúciách v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V priebehu roka  ste mali spolu s koordinátorkou Trenčianskeho kraja možnosť venovať sa prvým krokom dôležitým pre úspešný štart dobrovoľníckych projektov a čo najlepšiu pripravenosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na svoju činnosť – nábor, výber a zaškolenie dobrovoľníkov. Po úspešnom výbere vhodného dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky a jeho zaškolení je  dôležité ho motivovať a čo najdlhšie si ho udržať. S tým samozrejme súvisí aj jeho vedenie, vzdelávanie, vhodná komunikácia a hodnotenie. Už začiatkom nového školského roku a počas mesiaca dobrovoľníctva sa môžete tešiť na mnoho dobrovoľníckych aktivít a stretnutí venovaných informáciám o dobrovoľníckych príležitostiach aj za hranicami našej krajiny.

Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo

Všetky informácie a harmonogram školení nájdete na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež: https://www.iuventa.sk/udalosti/

Tešíme sa na stretnutia s Vami!

Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (21.11.2022 – 27.11.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.