Iuventa / Výskum mládeže / Contact

Contact

Prof. Ladislav Macháček, PhD.
garant projektu

m.t. (421-903) 12 15 08
e-mail: ladislav.machacek@gmail.com

(profesor na Katedre pedagogiky FF UCM v Trnave a riaditeľ Centra pre európsky a regionálny výskum FF UCM v Trnave)


xxx
administrátor stránky

tel.: (421-2) 59 29 6x xx
fax: (421-2) 59 29 61 23
m.t.: (421-917) 40 2x xx  
e-mail: xxx.xxx@iuventa.sk


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64
SK-842 58 Bratislava

tel.: (421-2) 59 29 61 12
fax: (421-2) 59 29 61 23
e-mail: iuventa@iuventa.sk

Registration
baner_registracia_komprax