Iuventa / Výskum mládeže / Publications

Publications

pmonaslovensku

POLITICKÉ MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU

Prvovoliči a ich volebné správanie, ktorý v rokoch 2009 a 2010 s finančnou podporou odboru mládeže Ministerstva školstva SR a Slovenského inštitútu mládeže (IUVENTA) v Bratislave realizovali zamestnanci a študenti (Emília Podoláková, Jaroslav Mihálik, Daniela Gáborová, Martina Gabajová, Kristína Horáčková, Peter Horváth, Radoslav Štefančík) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod odborným dohľadom Prof. Ladislava Macháčka.

Autor publikácie: PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.
Autor obálky a technická úprava textu: Mgr. Jozef Krupka
ISBN: 978-80-8072-111-4

Na stiahnutie (985.10 KB)


talent_nad_zlato

TALENT NAD ZLATO
aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale...

Publikace byla vytvořena na základě výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a technických oborech prováděného společností Factum Invenio na zakázku a ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže.

Redakce: Mgr. Jiří Zajíc (NIDM)
Grafická úprava: GalioCrossmedia, www.galio.cz
ISBN: 978-80-86784-94-6

Na stiahnutie (628.55 KB)


obrNA KŘIŽOVATCE KULTUR
aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi

Publikace byla vytvořena na základě výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání prováděného společností GAC s.r.o na zakázku Národního institutu dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život.

Redakce: Mgr. Svatava Šimková (ZŠ Loštice), Mgr. Jiří Zajíc (NIDM)
Grafická úprava: GalioCrossmedia, www.galio.cz
ISBN: 978-80-86784-91-5

Na stiahnutie (852.48 KB)

 

media_mladeMLÁDEŽ A MÉDIÁ

(Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku)

Na stiahnutie (1.67 MB)


mladez_mesto_regionMLÁDEŽ MESTO REGIÓN

Na stiahnutie (1.70 MB)


mladez_volny_casČO SI MYSLIA MLADÍ

Na stiahnutie (3.54 MB)


kivr_prieskumKAŽDÝ INÝ - VŠETCI ROVNÍ

(Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane)

Na stiahnutie (1.17 MB)


obcOBČIANSKY DEFICIT MLÁDEŽE

Na stiahnutie (2.68 MB)


akosaucidemokraciiAKO SA "UČÍME" DEMOKRACII NA ŠKOLE ?

Na stiahnutie (1.43 MB)


3VÝSKUM MLÁDEŽE:


1Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl Slovenska - závery sociologického výskumu (SK)

Na stiahnutie (1.23 MB)2AJ NÁS SA TO TÝKA - metodická príručka ako zakladať žiacke školské rady (SK)

Na stiahnutie (431.07 KB) 

Registration
baner_registracia_komprax