NovinkyOlympiády

Február v znamení jazykových olympiád

Počas februára, ktorý sa niesol v znamení jazykových olympiád, sa prakticky denne konalo niektoré z kôl olympiád. Spolu 2054 súťažiacich si pomeralo sily v španielčine, angličtine, slovenčine, francúzštine a nemčine. Posledné jazykové krajské kolo z ruštiny, nás čaká 21.3.2022.

Olympiáda v španielskom jazyku 

Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku sa konalo 7. 2. 2022 ako prvé v poradí jazykových olympiád. Online test preveril 181 nadšencov španielskeho jazyka a kultúry v gramatike, slovnej zásobe, ale aj v počúvaní. Všetci súťažiaci absolvovali aj druhú ústnu časť prostredníctvom online platformy. Opis obrázka a situačný dialóg preveril nadobudnuté znalosti a vedomosti súťažiacich z rozličných tém, ako napríklad šport, vzdelanie, sociálne siete a médiá. Napokon sa podarilo rozhodnúť odborným krajským komisiám o víťazoch krajského kola a zároveň aj úspešných postupujúcich do Celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku.

Olympiáda v anglickom jazyku

Krajským kolo odštartovala ako druhá v poradí Olympiáda v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila 8.2.2022. Krajského kola olympiády, ktorá sa pýši aj prívlastkom najobľúbenejšia, sa zúčastnilo až 630 žiakov a študentov, ktorí boli najlepší vo svojich okresoch spolu s bilingválnymi súťažiacimi, ktorí zo školského kola postupujú priamo na krajské kolo. Súťažiaci si najskôr zmerali sily v písomnom teste prostredníctvom platformy EduPage a následne boli najlepší šiesti pozvaní k ústnej časti. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácií, sa aj v tomto roku zopakovali ústne časti vo všetkých kategóriách cez online platformy.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Milovníci slovenského jazyka a literatúry sa na krajskom kole olympiády stretli v online priestore, aby ukázali svoje vedomosti, gramatické, štylistické schopnosti pri tvorbe/transformácii textu a aj svoje rečnícke umenie osobne pred porotou cez videokonferenciu. Porote sa prihovárali prejavmi  na tému zodpovednosti za vlastný zdravotný stav, významu vysokoškolského štúdia pre uplatnenie sa na trhu práce a tiež ich pozývali na návštevu slovenských prírodných zaujímavostí. Súťaže sa zúčastnilo 369 žiakov. Sme veľmi radi, že krajské kolo OSJL sa podarilo uskutočniť opäť aj v čase prísnych protiepidemiologických opatrení a porota na základe výkonov súťažiacich vo všetkých týchto troch kategóriách pridelením bodov určila ich výsledné poradie vo všetkých krajoch Slovenska. Všetci víťazi z jednotlivých krajov postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 25. – 26. 4. 2022.

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Svoje vedomosti a jazykové schopnosti si overili aj milovníci francúzskeho jazyka, ktorí 15. 2. 2022 súťažili v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 241 detí zo základných a stredných škôl, ktoré ako každý rok súťažili v šiestich kategóriách. Olympiáda prebiehala dištančne – formou online testu a tiež vypracovaním písomného prejavu na aktuálne témy. Online test obsahoval 50 otázok a preveril jednak schopnosť žiakov počúvať a čítať s porozumením a taktiež overil ich vedomosti z oblasti lexiky, gramatiky a francúzskej kultúry. V písomnom prejave súťažiaci ukázali schopnosť jasne a plynulo vyjadriť svoje myšlienky v cudzom jazyku, pričom sa museli držať vopred stanovených tém. Talentovaní francúzštinári, ktorí najlepšie zvládli neľahké zadania zabojujú o titul národného víťaza vo svojej kategórií už koncom marca, na online Celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Maratón jazykových olympiád ukončilo dňa 16.2.2022 krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Na online test malo všetkých 633  súťažiacich maximálne 40 minút, ak však vypracovali online test skôr, mali vyššiu šancu postúpiť do ústnej časti, kde bolo voľných iba 5 miest v každej zo siedmych kategórií, nakoľko v prípade rovnosti počtu bodov u viacerých súťažiacich rozhodoval čas vypracovania online testu. V druhej ústnej časti už panovala napätá atmosféra, nakoľko do celoštátneho kola mohol postúpiť iba najlepší súťažiaci za každú kategóriu a kraj. Nakoniec boli riadne určení víťazi za jednotlivé kategórie, ktorí spĺňali podmienky postupu vďaka ich vedomostiam z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, ústneho prejavu, ako aj výborného posluchu rodeného Nemca.

Všetkým víťazom, úspešným riešiteľom a zúčastneným na jazykových olympiádach srdečne gratulujeme a s najlepšími víťazmi krajských kôl sa vidíme na Celoštátnych kolách predmetových olympiád.

Do budúcna všetkým želáme veľa síl v nadobúdaní ďalších vedomostí a zručností v cudzích jazykoch.

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry
Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry
Krajské kolo Olympiády nemeckého jazyka - vyhodnotenie
Krajské kolo Olympiády nemeckého jazyka – vyhodnotenie
Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry
Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry
Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry
Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry
Jazyková olympiáda
Jazyková olympiáda
Krajské kolo Olympiády anglického jazyka
Krajské kolo Olympiády anglického jazyka
Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (5.12.2022 – 11.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…