NovinkyPráca s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prichádza s prekladom informačných materiálov do menšinových jazykov

Inkluzívny prístup je jednou z nosných hodnôt práce s mládežou. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vytvára rôzne príležitosti a hľadá nové možnosti ako do práce s mládežou zapojiť čo najviac mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a organizácií, ktoré ich zastrešujú. Jedným z predpokladov zapojenia sa, je mať informácie. Preto sme preložili informačné letáky o práci s mládežou a možnostiach jej finančnej podpory do jazykov najväčších národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku.

Mladí ľudia, pracovníci s mládežou a mládežnícke organizácie sa tak budú môcť lepšie oboznámiť s tým, čo je práca s mládežou a participácia mládeže, ako aj s tým, aké príležitosti a možnosti im prinášajú programy Erasmus+ pre mládež a Európsky zbor solidarity prostredníctvom informačných letákov v maďarskom jazyku, rómskom jazyku a rusínskom jazyku.

Všetky jazykové mutácie informačných letákov sú k dispozícii na stiahnutie TU.

Táto iniciatíva dopĺňa pestrú mozaiku aktivít na podporu začlenenia mladých ľudí s rôznymi bariérami či znevýhodneniami do práce s mládežou, ktoré už IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizuje. Sú nimi napr. tlmočníci do posunkového jazyka na vybraných podujatiach IUVENTY, rozličné vzdelávacie aktivity a publikácie na podporu práce s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo ohrozených sociálnym vylúčením. Taktiež sme rozšírili rady našich pracovníkov o maďarsky hovoriaceho regionálneho koordinátora a okruh našich externých spolupracovníkov o maďarsky a rómsky hovoriacich školiteľov. Uplatňovanie inkluzívneho prístupu v práci s mládežou je jednou z našich priorít.

Informačné letáky v menšinových jazykoch sú dostupné online, vo fyzickej podobe sa s nimi môžete stretnúť na informačných a vzdelávacích aktivitách IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré priebežne realizujeme. Veríme, že pomôžu posilniť predovšetkým prácu v regiónoch. Taktiež sa s nimi budete môcť stretnúť na letných festivaloch, ktoré sa nezadržateľne blížia a na ktorých bude mať IUVENTA svoje zastúpenie.

Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu

1 min. čítania
V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale…
NovinkyPráca s mládežou

Patrimonito International Storyboard Competition 2022

1 min. čítania
Dovoľujeme si dať do pozornosti súťaž „Patrimonito International Storyboard Competition 2022“, ktorú vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Táto medzinárodná výtvarná súťaž…
NovinkyOlympiády

Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?

1 min. čítania
Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ –…