NovinkyPráca s mládežou

Konferencia o práci s mládežou

Milí priatelia, horúca novinka, na ktorej sme usilovne niekoľko mesiacov pracovali, už vo štvrtok uzrie svetlo sveta.
V IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sme síce už konferenciu organizovali, avšak tentokrát sme pripravili konferenciu, ktorej sa okrem množstva významných hostí môžete zúčastniť aj vy a to prostredníctvom Live vysielania na našom Facebooku. Konferencia sa bude konať vo štvrtok, 18.11.2021 od 9:30 h.

Sme hrdí, že sa konferencia bude konať pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera.

O čom táto konferencia bude?
Podstatou práce s mládežou je podporovať mladých ľudí v ich osobnostnom, sociálnom a vzdelávacom rozvoji, vytvárať príležitostí pre ich aktívne zapojenie sa do diania v spoločnosti a v komunite, v ktorej žijú tak, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál. Efektívna práca s mládežou môže mať rôzne formy a môže sa uskutočňovať v rôznych prostrediach. Vďaka tomu pracovníci s mládežou vedia voliť metódy a formy oslovujúce rôzne skupiny mladých ľudí a napĺňať ich rôznorodé potreby.
Konferenciou chceme odkázať na 17. november ako Medzinárodný deň študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorého boli a sú mladí ľudia dôležitou súčasťou. Taktiež chceme nadviazať na posolstvo pápeža Františka prednesené prednedávnom v Bratislave, že mladí ľudia majú byť protagonistami budúcnosti krajiny, ako aj vyjadrenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá v Správe o stave únie 2021 venovala mládeži samostatnú pozornosť a navrhuje, aby sa rok 2022 stal rokom európskej mládeže.
Cieľom konferencie bude: reflektovať aktuálny stav práce s mládežou, diskutovať o trendoch vývoja práce s mládežou, priniesť konkrétne príklady dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia, inšpirovať sa navzájom, vytvoriť priestor pre nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov.

Privítame na nej zaujímavých rečníkov zo Slovenska i zahraničia.

V prvom bloku 10:15 h. – 11:30 h., s témou Mladí ľudia a práca s mládežou v čase korony a po nej vystúpia:

 • Elena Gallo Kriglerová – CVEK
 • Marek Madro – IPčko
 • Juraj Lizák – Slovenský skauting
 • Izabela Lara Kurtek – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Hostia budú diskutovať a predostrú svoje poznatky a skúsenosti z oblasti práce s mládežou a ako korona túto prácu ovplyvnila a poskytnú pohľad na to, ako s mládežou aj v týchto časoch pracovať.

V druhom bloku 11:45 h. – 12:30 h. sa nám s témou Podpora práce s mládežou na miestnej úrovni doma a v zahraničí predstavia:

 • Marko Kovačič – Chorvát, ktorý bude rozoberať svoje skúsenosti a predostrie, ako práca s mládežou funguje v Chorvátsku, aké nástroje a princípy sú uplatňované na miestnej úrovni v ich krajine a ako takéto nástroje implementovať aj do našich zvyklostí.
 • Peter Kupec – riaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ porozpráva, aké príležitosti ponúka program Erasmus+ pre mladých ľudí a ako prostredníctvom programu Európsky zbor solidarity uskutočniť rôzne projekty v oblasti práce s mládežou. Peter rovnako porozpráva, ako môže Program Erasmus+ podporiť prácu s mládežou na miestnej, ale aj tej zahraničnej úrovni.

V treťom bloku 13:30 h. – 14:30 h. na tému Podpora práce s mládežou na miestnej úrovni doma a v zahraničí vystúpia:

 • Margrét Lilja Guðmundsdottir, Planet Youth Island – Margarét predstaví Islandský model prevencie pred závislosťami.

V tomto modeli ide o to, že namiesto jednorazových aktivít či projektov, sa samospráva chopí celkovej koncepcie práce s celou komunitou / sídliskom / lokalitou s cieľom zvýšiť prevenciu pred závislosťami – od drog, alkoholu, hazardu.

 • Miloslav Špoták – viceprimátor Mesto Nitra

V Nitre práve aplikujú Islandský model do praxe. Viac o tomto modeli z praxe porozpráva viceprimátor.

 • Kristína Šperková – prezidentka medzinárodnej organizácie Movendi International zameranej na prevenciu užívania alkoholu. Kristína žije vo Švédsku a porozpráva, aký vzťah má tamojšia mládež k alkoholu a ako bojovať s touto závislosťou u mladých ľudí.

Štvrtý blok bude venovaný Možnostiam inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením v práci s mládežou. Od 14:30 h. – 15:30 h. V tomto bloku vystúpia:

 • Svetlana Síthová – štátna tajomníčka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Soňa Holúbková – Nadácia Krajina harmónie
 • Ivana Frličková – dlhoročná členka Nadácia Krajina harmónie ktorá tu našla priateľov a pre ktorú toto členstvo znamená možnosť začleniť sa do spoločnosti a podieľať sa na bežných aktivitách v spoločnosti.
 • Marek Kanaš- zakladateľ DeafStudio o.z., ktorý je sám znevýhodnený ozrejmí, že sa nemusíme báť pracovať a komunikovať s ľuďmi s hendikepom. Marek bol sám účastníkom projektov cez program EÚ Európsky zbor solidarity a sám vidí možnosť inklúzie a kooperácie medzi “zdravými” ľuďmi a ľuďmi so znevýhodnením. Musia sa však odstrániť bariéry. Nielen tie viditeľné, ale aj tie pomyselné.

V piatom bloku, ktorý nesie názov: Možnosti sociálnej inklúzie v práci s mládežou, bude možné od 16:00 h. – 17:00 h. sledovať:

 • Edwin de Boevé – Dynamo International. Autor príručiek o možnostiach terénnej a pouličnej práce. Ako sa musela terénna a pouličná práca prispôsobiť kríze spojenej s ochorením Covid-19? Ako nájsť aj v najhorších situáciách to dobré?
 • Petra Hricová – Ulita. Toto občianske združenie reaguje na potreby detí a mladých ľudí poskytovaním poradenských služieb, voľnočasových a vzdelávacích aktivít. Obyvateľov sídliska zapájajú do komunitných aktivít a zveľaďovania verejného priestoru. Svoju činnosť realizujú prostredníctvom terénnej sociálnej práce a klubových aktivít v komunitnom centre. Činnosť je postavená na princípoch nízkoprahovosti a na individuálnom prístupe k človeku, jeho potrebách v tej situácii, v ktorej sa práve nachádza.
 • Janette Motlová – riaditeľka Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Janette Motlová pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážitkové vzdelávanie. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí.

Súčasťou konferencie bude aj udelenie ocenenia za prácu s mládežou.

Tešíme sa na vás vo štvrtok od 9:30 h. Live na našom Facebooku – www.facebook.com/iuventa

Konferencia bude tlmočená aj do slovenského posunkového jazyka.

Pozvánka na Konferenciu
Prvý blok konferencie- rečníci
Prvý blok konferencie- rečníci
Druhý blok konferencie- rečníci
Druhý blok konferencie- rečníci
Tretí blok konferencie- rečníci
Tretí blok konferencie- rečníci
Štvrtý blok konferencie- rečníci
Štvrtý blok konferencie- rečníci
Piaty blok konferencie- rečníci
Piaty blok konferencie- rečníci
Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (21.11.2022 – 27.11.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.