Ing. Miroslava Vadovská
riaditeľka Odboru ekonomiky a rozpočtu

tel.: +421 2 592 96 204
mobil: +421 907 71 64 66
e-mail: miroslava.vadovska@iuventa.sk


Ing. Kristína Tarabčíková
ekonóm

tel.: +421 2 592 96 317
mobil: +421 917 40 25 13
e-mail: kristina.tarabcikova@iuventa.sk

Mgr. Zdena Miklovičová
rozpočtár

tel.: +421 2 592 96 223
mobil: +421 907 71 64 68
e-mail: zdena.miklovicova@iuventa.sk


Mgr. Jakub Klikač
odborný referent pre verejné obstarávanie

e-mail: jakub.klikac@iuventa.sk


Mgr. Antónia Dravecká
odborná referentka

e-mail: antonia.dravecka@iuventa.sk