Fotografia - riaditeľ OPOPS

RNDr. Roman Lehotský 
riaditeľ odboru 
odborný referent pre predmetové olympiády a postupové súťaže BiO, ChO

tel.: +421 2 592 96 274  
m.t.: +421 905 49 77 08 
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk


Mgr. Katarína Filipová 
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže DO,OSJL, TO, IJSO 

tel.: +421 2 592 96 281 
m.t..: +421 917 71 88 09 
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk

Fotografia - olympiády

Bc. Kristína Ťapáková
koordinácia a administrácia súťažných úloh  
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže GO, OĽP, ONJ, OŠJ  

tel.: +421 2 592 96 406    
m.t..: +421 908 678 819 
e-mail: kristina.tapakova@iuventa.sk

Fyzikálna olympiáda

Mgr. Alexandra Pačutová 
koordinácia a administrácia súťažných úloh  
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže MO, OI, PYT, OFJ

tel.: +421 2 592 96 330    
m.t..: 421 905 970 187
e-mail: alexandra.pacutova@iuventa.sk

Fotografia - olympiády

Bc. Zuzana Kiczegová 
koordinácia a administrácia súťažných úloh  
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže ORJ, OAJ, FO, TMF, ETEC

tel.: +421 2 592 96 224   
m.t..: +421 917 718 806
e-mail: zuzana.kiczegova@iuventa.sk


Ing. Zuzana Randiaková  
rodičovská dovolenka


Ing. Adriana Trubíniová  
rodičovská dovolenka


Mgr. Scarlett Kubová 
rodičovská dovolenka


RNDr. Anton Sirota, PhD. 
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády 

m.t.: +421 907 47 33 67 
e-mail: anton.sirota@stuba.sk