Lucia Horníková
personalistka/mzdárka

tel: +421 2 592 96 110    
mobil: +421 917 402 520

      
e-mail: lucia.hornikova@iuventa.sk