NovinkyPráca s mládežou

Kultúra dnes…

Kultúra, pojem ktorý si väčšina ľudí spája s umením a kreativitou, má podstatne širší a hlbší význam. Kultúra nie sú len obohacujúce hodnoty, ktoré prispievajú k rozvoju umenia, vzdelanosti a tvorivosti, je to to, čo nás robí ľuďmi a umožňuje nám žiť spôsobom života, ktorý žijeme a prispôsobovať prírodné prostredie našim nárokom.

Málokto však vie, že pojem kultúra vychádza z latinského slova colere, ktoré pôvodne označovalo najmä poľnohospodárstvo, proces obrábania pôdy a jej zušľachtenia. Dnešné vnímanie kultúry ako pozitívneho fenoménu má taktiež korene v antickom Ríme, kde prvýkrát tento pojem v inom ako poľnohospodárskom kontexte použil významný štátnik, rečník a filozof Marcus Tullius Cicero. Vo svojom diele Tuskulské rozhovory označil filozofiu za kultúru duše.

Je dôležité poznamenať, že na kultúru môžeme nazerať z viacerých uhlov pohľadu. Azda najširším pohľadom, ktoré kultúru vystihuje nielen ako pozitívny fenomén je antropologický pohľad. Ten vníma kultúru ako všetko, čo človek vytvoril na uspokojenie svojich potrieb a obohatil tak stav daný prírodou. V tomto prípade sa na kultúru nazerá nielen z klasického pozitívneho pohľadu, ale zahŕňa aj to, čo môžeme považovať za negatívne elementy, napr. zbrane, vojnové ťaženia, kastový systém spôsobujúci sociálnu a majetkovú nerovnosť a pod.

Kultúra je vlastná len ľuďom a umožňuje nám ako ľudstvu prežiť. V posledných rokoch zažívame množstvo zmien v našom zaužívanom spôsobe života. Musíme sa im prispôsobiť, rovnako ako sa musí prispôsobiť celá spoločnosť. Zmena je pre ľudstvo prirodzená, ale často ju robíme neradi, keďže nám môže spôsobovať stres. Posledné roky sme sa presunuli viac do online priestoru, kde realizujeme množstvo aktivít, ktoré sme dovtedy realizovali prezenčne. Nemusíme to brať nevyhnutne ako negatívum. V našich podmienkach práve pandémia urýchlila niektoré procesy digitalizácie a rozmach online aktivít, ktoré sme si pred pandémiou nedokázali predstaviť. Mali by sme to brať ako rozšírenie súčasných možností a pracovať s nimi. S narastajúcim časom stráveným v online priestore sa logicky objavujú aj negatívne aspekty, ktorým sme vystavení, ako množstvo mätúcich, nepravdivých informácií a ich rýchle šírenie v podobe zdieľania príspevkov a komentovania, ktoré často vedú k nenávisti a rozporom. Práve preto IUVENTA reaguje na tieto zmeny rôznymi vzdelávaniami zameranými na kritické myslenie, online nástroje a i.

Kultúra sa mení, prispôsobuje súčasným podmienkam. Do našich životov aj keď nie bezprostredne, už niekoľko mesiacov zasahuje vojna na Ukrajine. Na Slovensko prichádza množstvo ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorí sa postupne začleňujú do pracovného procesu a deti a mládež do procesu vzdelávania na našich školách. Vnímame možné obavy z neznámeho. Súčasné generácie sa s fenoménom utečencov na našom území v takomto rozsahu vo svojom živote nestretli. Je prirodzené, že majú množstvo otázok o tom aké zmeny to môže priniesť a ako budú vplývať na náš bežný život. Mládež nie je výnimkou. V posledných mesiacoch sme sa pri našich stretnutiach s mladými ľuďmi rozprávali často na tému kultúrnej zmeny, multikulturalizmu a migrácií. Je dôležité pochopiť ako tieto procesy v kultúre fungujú a aké môžu mať následky. Je potrebné citlivo reagovať na otázky mladých ľudí, ale aj samotných pracovníkov s mládežou a vzdelávať ich o tom ako pochopiť tieto procesy. Je dôležité pochopiť, že aj to čo vnímame ako tradičnú kultúru, naše kultúrne dedičstvo, na ktoré sme hrdí nevzniklo osamotene, a len pričinením Slovákov.

Slovenské dejiny, naše územie, naša tradičná kultúra je popretkávaná prvkami cudzích vplyvov a iných národov, ktoré ju robia jedinečnou a neopakovateľnou. Kultúra sa mení, vyvíja a reaguje na podnety podobne ako živý organizmus. Nie je statická.

Zaujímavé informácie o kultúre a kreatívnom priemysle a iných kľúčových témach v súvislosti s mládežou v európskych krajinách môžete nájsť na platforme Youth Wiki – online encyklopédii národných politík mládeže. Na nasledujúcom odkaze nájdete informácie o kultúre a kreatívnom priemysle v kontexte Slovenska: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/slovakia/8-creativity-and-culture.

Logo
Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu

1 min. čítania
V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale…
NovinkyPráca s mládežou

Patrimonito International Storyboard Competition 2022

1 min. čítania
Dovoľujeme si dať do pozornosti súťaž „Patrimonito International Storyboard Competition 2022“, ktorú vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Táto medzinárodná výtvarná súťaž…
NovinkyOlympiády

Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?

1 min. čítania
Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ –…