NovinkyProgram Erasmus+

Májové predkladacie termíny pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2022

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity ponúkajú opäť niekoľko príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na Slovensku (Iuventa) rozhodla o umožnení ďalšieho kola podávania si žiadosti. V máji nás tak čaká mimoriadny predkladací termín pre žiadosti v rámci vybraných aktivít programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2022. Organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí môžu žiadať o grantovú podporu v rámci nasledujúcich aktivít:

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:
Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

• v rámci Kľúčovej akcie 1:
KA1 – Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže

MLÁDEŽNÍCKE VÝMENY

V rámci tejto akcie môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov spájajúcich mladých ľudí z rôznych krajín na účely výmeny poznatkov a učenia sa mimo svojho formálneho vzdelávacieho systému.

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŹOU

V rámci tejto akcie môžu organizácie získať podporu na realizáciu projektov zahŕňajúcich jednu alebo viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou a ich organizácie.

AKTIVITY PARTICIPÁCIE MLÁDEŹE

Aktivity mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sa posilňuje, rozvíja a uľahčuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.


Predkladací termín: 4. 5. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty

• v rámci Kľúčovej akcie 2 :
KA2 – Malé partnerstvá

Malé partnerstvá sú určené na rozširovanie prístupu k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Malé partnerstvá môžu prispievať aj k vytváraniu a rozvoju nadnárodných sietí a k posilňovaniu synergií s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými politikami a medzi nimi.


Predkladací termín: 4. 5. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

V rámci programu Európsky zbor solidarity:
Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcej aktivity:


• Projekty v oblasti solidarity

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.

Predkladací termín: 4. 5. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času)

Podať projekt online
Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU.

Sprievodca programom
Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ a Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity.

Kontaktujte nás
V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Inštruktážne webináre
Plánujete požiadať o grant pre váš projektový zámer Erasmus+ v oblasti mládeže alebo v Európskom zbore solidarity? Pozývame vás pozrieť si naše realizované inštruktážne webináre zamerané na prípravu projektov v rámci KA1, KA2 a EZS v rámci Výzvy 2022.

Tešíme sa na vaše projekty!

Erasmus+
Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…