NovinkyOlympiády

Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu

V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale Francúzska národná geografická spoločnosť (CNFG) súťaž zorganizovala dištančne.

Organizačné zabezpečenie súťaže z jedného miesta na Slovensku zrealizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci so Slovenskou komisiou Geografickej olympiády. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 12. – 18. júla 2022 a pozostávala z troch hodnotených aktivít. Prvou aktivitou bol písomný test (Written Response Teste), v ktorom sa výber študentov zo Slovenska nepresadil. V druhej aktivite mali študenti možnosť preukázať svoje zručnosti s mapovaním a prácou v teréne (Field Work Exercise). Vzhľadom na dištančný spôsob súťaže boli tejto aktivite prispôsobené aj úlohy organizátorov.

Traja zo štyroch študentov zo Slovenska sa umiestnili v prvej stovke, jeden z nich na 31. mieste. Je potrebné poznamenať, že príprava študentov na túto aktivitu je vzhľadom na dištančnú formu súťaže náročná a nepredvídateľná. Poslednou hodnotenou aktivitou bol multimediálny test (Multi Media Test), ktorý prebiehal taktiež v online priestore cez licencovaný program. Najvýznamnejšie svoje vedomosti a zručnosti v multimediálnom teste zúročil Adam Čabrák, umiestnil sa na 10. mieste.

Do IGEO sa zapojilo 216 študentov z 54 krajín celého sveta. Slovenský tím sa umiestnil na 32. mieste. Individuálne úspechy študentov boli ocenené bronzovou medailou, ktorú získal Adam Čabrák (Gymnázium, Poštová 9, Košice).

Celkovému poradiu dominovali študenti zo Singapuru, avšak úspešné boli aj nie anglicky hovoriace krajiny z Európy.

V poradí 19. ročník IGEO sa v roku 2023 uskutoční v Indonézii (Bandung).

Slovenskému tímu v mene NIVaM ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.

Medzinárodná geografická olympiáda
Medzinárodná geografická olympiáda
Medzinárodná geografická olympiáda

Autor fotografií: Katarína Čuláková

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…