Práca s mládežouProgram Erasmus+

Mládež a Európa

Európske ciele v oblasti mládeže

Cieľom 6. cyklu Dialógu mládeže EÚ – Mládež v Európe: Čo ďalej?, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2017/2018 – bolo vypočuť hlasy mladých ľudí a spoločne prispieť k vytvoreniu Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019-2027. Výsledkom bolo vypracovanie jedenástich európskych cieľov pre mládež. Tieto ciele odrážajú názory európskej mládeže a predstavujú víziu tých, ktorí sú aktívni v dialógu mládeže s EÚ. Jedným z cieľov je #Prepojenie EÚ s mládežou. Cieľom je podporiť pocit, že je mládež súčasťou európskeho projektu a budovať most medzi EÚ a mladými ľuďmi, a tým budovať dôveru a zvyšovať úroveň ich participácie.

Hlas mladých v Európe – Európske fórum mládeže

Víziou Európskeho fóra mládeže je byť hlasom mladých ľudí v Európe, kde sú mladí ľudia rovnocennými občanmi a sú povzbudzovaní a podporovaní, aby dosiahli svoj plný potenciál ako globálni občania. EFM má viac ako 100 členov a jedným z nich je aj Rada mládeže Slovenska.

Európsky rok mládeže – #EYY2022, #EuropeanYearOfYouth

Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, veríme v silu mladých ľudí v Európe a mimo nej spojiť sa a tvoriť budúcnosť postavenú na solidarite, demokracii a spravodlivosti.

Minulý rok v septembri predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že rok 2022 bude Európskym rokom mládeže, čo predstavuje jedinečnú príležitosť na dialóg s mladými ľuďmi o ich vnímaní vlastnej úlohy v budúcnosti Európy a o spoločných krokoch, ktoré môžeme podniknúť na zapojenie mladých ľudí do spoločného rozhodovania. Je to tiež ideálna príležitosť na vyzdvihnutie úspechov programu Erasmus + a Európskeho zboru solidarity. V rámci Európskeho roka mládeže, a s cieľom vytvoriť ešte viac príležitostí pre mladých ľudí, sa navýšil rozpočet pre oba programy.

Celý rok 2022 je Európskym rokom mládeže, v ktorom chceme spoločne poukázať na dôležitú úlohu mladých ľudí pri budovaní lepšej, zelenšej, inkluzívnejšej a digitálnej budúcnosti.

Viac o EYY2022: https://europa.eu/youth/year-of-youth_sk

Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…