NovinkyOlympiády

Mladí chemici si zmerali svoje vedomosti a zručnosti na Celoštátnom kole Chemickej olympiády

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády zorganizovali v dňoch 9.3.2022 – 11. 3. 2022 Celoštátne kolo Chemickej olympiády pre kategórie A a EF.

Vzhľadom na pozitívny vývoj a uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia sa mohlo Celoštátne kolo Chemickej olympiády konať v prezenčnej forme, čo pre mladých chemikov znamenalo možnosť stretnúť sa a riešiť náročné praktické úlohy v chemických laboratóriách na Strednej odbornej škole, Rastislavova 332 v Novákoch.

Aby sa ale aj napriek tomu minimalizoval kontakt žiakov, praktickému riešeniu úloh predchádzalo riešenie teoretických úloh dištančnou formou a to pre kategóriu A, v mieste konania krajských kôl a pre kategóriu EF na školách.

Ako býva zvykom, aj súčasťou tohtoročného celoštátneho kola bolo stretnutie súťažiach s autormi teoretických a praktických úloh a odovzdanie informácií o Medzinárodnej chemickej olympiáde (IChO), Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde (IMChO) a Grand Prix Chimique (GPCH). Sprievodným programom pre súťažiacich bola návšteva Bojnického zámku a Národnej ZOO Bojnice.

Záštitu nad Celoštátnym kolom 58. ročníka Chemickej olympiády prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška. Slávnostného vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov sa osobne zúčastnili zástupcovia Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, Strednej odbornej školy v Novákoch, Prírodovedeckej fakultu UK v Bratislave, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenskej chemickej spoločnosti, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a Prievidzskej chemickej spoločnosti.

V tohtoročnom Celoštátnom kole Chemickej olympiády dominovali nielen chlapci, ale rovnako ako minulý rok, aj tentokrát je medzi víťazmi dievčenské zastúpenie.

V kategórii A (gymnáziá) získali:

  • zlatú medailu: Tomáš Iliaš, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
  • striebornú medailu: Ján Plachý,  Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
  • bronzovú medailu: Samuel Kolesár, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné.

V kategórii EF (stredné odborné školy) získali:

  • zlatú medailu: Monika Nábelková, Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej, Trenčín,
  • striebornú medailu: Oliver Szűcs, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
  • bronzovú medailu: Marcel Šípoš, Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.

Ceny vo forme darčekových predmetov, poukážok a spoločenských hier víťazom venovali IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, partneri zo zastúpených škôl a redakcia časopisu Vesmír.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy v Medzinárodných olympiádach.

Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…