NovinkyOlympiády

Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola Chemickej olympiády kat. EF postupujú na Grand Prix Chimique, ktorú tento rok organizuje Slovensko

Po množstve celoštátnych kôl, ktoré zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v školskom roku 2020/2021 dištančne, sa jej vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii podarilo zorganizovať v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády aj prezenčné celoštátne kolo Chemickej olympiády, kategórie EF.

V súvislom 5-hodinovom bloku, súťažili dňa 14. 6. 2021 žiaci stredných odborných škôl s chemickým zameraním v chemických laboratóriách. Priestory pre súťaž poskytla Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite.

Prezenčnej praxi predchádzala teoretická časť, ktorú žiaci absolvovali vopred online. A že úlohy zvládli veľmi dobre potvrdzuje fakt, že boli všetci úspešnými riešiteľmi. Zlatú medailu na celoštátnom kole získal Matúš Tomášik zo SPŠ S. Mikovíniho z Banskej Štiavnice. O ďalšie dve miesta sa podeli žiaci zo SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 z Bratislavy, striebornú medailu získal Patrik Hollý a bronzovú Eva Jazmína Tomečková.

Tento rok išlo o viac ako len o víťazstvo na celoštátnom kole. Najlepší súťažiaci po dvoch sústredeniach totiž následne postúpia na Grand Prix Chimique. Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá sa uskutoční po desiatich rokoch opäť na Slovensku, v Bratislave, v dňoch 21 . – 27. 9. 2021 a je zameraná na praktické laboratórne úlohy.

Podujatie zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho hlavnými organizátormi sú Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Chemická olympiáda
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Chemická olympiáda
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Chemická olympiáda
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN - plaváreň pre verejnosť od 19.1.2022 - 23.1.2022

1 min. čítania
Vážení návštevníci, dovoľujeme si vám oznámiť, že plaváreň organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bude od 19.1.2022  otvorená v režime OP,  SAUNA v…
NovinkyPráca s mládežou

Inšpiratívna práca s mládežou

2 min. čítania
Venovať sa mladým ľuďom je dôležitým poslaním. Preto vám postupne predstavujeme príbehy 15 ľudí, ktorí toto poslanie v sebe našli a naplno…
NovinkyPráca s mládežou

Inšpiratívna práca s mládežou

2 min. čítania
Inšpiratívnych príbehov v oblasti práce s mládežou nikdy nie je dosť, nakoľko práve tieto príbehy nám dovoľujú spoznávať ľudí, ktorí za nimi…