NovinkyOlympiády

Ochrana životného prostredia a Biologická olympiáda

Na tému ochrany životného prostredia sa z predmetových olympiád zameriava projektová časť Biologickej olympiády. Súťaží sa vo viacerých kategóriách podľa ročníkov (tried) v škole. V kategórii A (3. a 4. ročník SŠ a 7. a 8. ročník OG), v kategórii B (1. a 2. ročník SŠ a 5. a 6. ročník OG), v kategórii C (8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník OG) a v kategórii D (6. a 7. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník OG). Od školského kola, v kategóriách A, B a C až po celoštátne kolo. Súťažiaci súťažia s posterom, tí starší môžu aj so samostatnou písomnou prácou. Projekty sa prezentujú, resp. obhajujú pred trojčlennými porotami. Konkrétne zameranie alebo názov projektu si zvolí sám súťažiaci. Tí najlepší potom reprezentujú Slovensko na niektorej z medzinárodných projektových súťaží. Najobľúbenejšou témou býva druhová ochrana živočíchov alebo rastlín, územná ochrana, monitoring, ale aj riešenie niektorých konkrétnych environmentálnych problémov a ďalšie.

Slovensko na medzinárodných olympiádach s environmentálnym zameraním dosahuje veľmi dobré výsledky a umiestnenia. Spomeňme napríklad zlaté a strieborné medaily z Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov (INEPO) z Istanbulu, Turecko v rokoch 2009 a 2014, zlaté a strieborné medaily z Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov (IYIPO) z Tbilisi, Gruzínsko v rokoch 2015  a 2016 či strieborné medaily z Olympiády GENIUS (GENIUS Olympiad) z Oswega, USA z rokov 2019 a 2021.

Najbližšie nás čaká online celoštátne kolo Biologickej olympiády projektová časť, a to v dňoch 20. – 22. 4. 2022. Súťažiť budú žiaci spolu s 39 projektami. Konkrétne spomeňme aspoň niektoré z nich. Makrozoobentos dvoch vysychavých tokov počas roku s trvalým prietokom, Vplyv fungicídov na veľkosť populácie včiel, Rekultivácia háld po ťažbe magnezitu, Vplyv kyslých dažďov na klíčenie semien, Črievičník papučkový (Cypripedium Calceolus) v predhorí Nízkych Beskýd, Monitoring vodného toku Ondava a jeho okolia, Výroba bioplynu z odpadu, Flóra Vršateckých bradiel od jari do jesene, Kalifornské dážďovky – likvidátory biologického odpadu či Monitorovanie vplyvu bobra na miestnu krajinu v obci Mútne. Súťažiacim držíme palce.

GENIUS Olympiad - 2019
GENIUS Olympiad – 2019

Autor: Roman Lehotský

Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu

1 min. čítania
V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale…
NovinkyPráca s mládežou

Patrimonito International Storyboard Competition 2022

1 min. čítania
Dovoľujeme si dať do pozornosti súťaž „Patrimonito International Storyboard Competition 2022“, ktorú vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Táto medzinárodná výtvarná súťaž…
NovinkyOlympiády

Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?

1 min. čítania
Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ –…