Celoštátne kolo BiO, kategórie A, B a C, Prešov, 18. – 22. 4. 2007 

Celoštátne kolo BiO, kategória E, Hronec, 18. – 20. 6. 2007