Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť: 10. – 12. 3. 2011, Bratislava

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli udelené: 
Jaroslavovi Ferencovi, Gymnázium V. Mihálika, Sereď a Emílii Petríkovej, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica 

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť: 15. – 16. 4. 2011, Bratislava

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli udelené: 
Veronike Lobellovej, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Emílii Petríkovej, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica a Jozefovi Buckovi, ZŠ, Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce  

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E: 21. – 22. 6. 2011, Martin

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli udelené: 
Samuelovi Sučíkovi, Súkromná ZŠ, Čelovce 3, Čelovce (odbornosť botanika), Kristíne Hudokovej, ZŠ, Klátová Nová Ves 351, Klátová Nová Ves (odbornosť zoológia), Tomášovi Tvarožekovi, ZŠ, Mútne 224, Mútne (odbornosť geológia)

Kategória E

Kat. E – Poznaj a chráň 

Upozornenie k praktickej časti odbornosti zoológia:

Praktická časť súťaže nemusí byť v tomto ročníku založená na druhoch extrémnych stanovíšť. Ak sa v blízkosti nenachádza vhodné extrémne stanovište (skaly, suť, kameňolom, lesostep, hory nad pásmom lesa, rašelinisko, piesková duna a pod.), súťažiaci môže pozorovať, mapovať a zdokumentuje zbierkou 10 vybraných druhov živočíchov obývajúcich jeden ľubovoľne zvolený typ biotopu (napr. pasienok, záhrada, ihličnatý les, breh potoka, močiar a pod.). Všetky zdokumentované druhy musia byť z jedného typu biotopu!