Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, projektová časť, kat. A, B, C: 2. – 4. 4. 2014, Bratislava 

  
Výsledkové listiny:  

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Samuel Krčmárik, Gymnázium A. Merici, Trnava, kat. B – Zuzana Kozáková, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, C – Janka Klingová, Základná škola, č. 781, Skalité. 

Celoštátne kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, kat. A, B: 4. – 6. 4. 2014, Bratislava  


Výsledkové listiny:


Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Adam Potrok, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany, kat. B – Liliana Tušková, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa.


Celoštátne kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, kat. E: 17. – 18. 6. 2014, Bratislava


Výsledkové listiny:

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Radovan Lukáčik, Základná škola, Cabajská 2, Nitra, odbornosť zoológia – Michal Pancák, Základná škola Lúčna, Vranov nad Topľou, odbornosť geológia – Diana Turčeková, Základná škola R. Kaufmana, Partizánske.