Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 49. ročníka Biologickej olympiády, projektová časť, kat. A, B, C: 15. – 17. 4. 2015, Nitra 

výsledkové listiny:

Ceny dekana FPV UKF v Nitre získali: kat. B – Júlia Koreneková, Gymnázium A. Vrábla, Levice, kat. C – Kristína Olejníková, Základná škola, č. 2, Rakovec nad Ondavou. 

Celoštátne kolo 49. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, kat. A, B: 17. – 19. 4. 2015, Nitra  

výsledkové listiny:

Celoštátne kolo 49. ročníka Biologickej olympiády, kat. E: 17. – 18. 6. 2015, Nitra

výsledkové listiny:

Medzinárodné kolá

V dňoch 12. – 19. 7. 2015 sa v Aarhuse, Dánsko uskutočnil 26. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády. 

Zabezpečenie prekladov teoretických aj praktických úloh bolo prvýkrát na IBO online formou. To znamená, že sa prekladalo priamo do systému a študenti riešili praktické úlohy aj testy na tabletoch. Ako každý rok, najlepšie sú umiestnení študenti z Ázie. Občas získajú zlaté medaily študenti z USA, Ruska, prípadne niektorých európskych krajín. Najmladšia z nich Liliana Tušková, ktorá medailu získala, sa po postupe do celoštátneho kola môže zúčastniť IBO aj budúci rok. Dúfame, že po skúsenostiach v tomto roku má šancu na lepšie umiestnenie. Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 239 súťažiacich zo 62 krajín. Ďalšie 4 krajiny (Egypt, Bangladéš, Nórsko a Island) sa zúčastnili ako pozorovatelia s cieľom zapojiť sa do súťaže v budúcnosti.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 16. – 24. 7. 2016 v Hanoi, Vietnam.

Zoznam dospelých účastníkov:

prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. (FEŠRR, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tulipánová 7, Nitra) 
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. (PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava) 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. (PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava)

Zoznam súťažiacich:

Bujdová Michaela, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov – bronzová medaila 
Tušková Liliana, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa – bronzová medaila 
Lörinc Filip, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava 
Macsek Peter, Gymnázium A. Vrábla, Levice

Ďalšie informácie nájdete na: www.ibo2015.org 


V dňoch 1. – 3. 5. 2015 sa v Tbilisi, Gruzínsko uskutočnil 9. ročník Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov.

Súťaž IYIPO je zameraná na projekty z oblasti biológie a ďalších prírodovedných disciplín. Študenti prezentujú svoj projekt pred komisiou v anglickom jazyku. Pri hodnotení projektov sa kladie dôraz na ich vedeckosť, originalitu, ako aj zrealizovateľnosť a uplatnenie v praxi. Projekty našich súťažiacich boli spracované na vysokej úrovni a hodnotené komisiou veľmi pozitívne. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že Katarína Hudačková okrem zlatej medaile získala aj špeciálnu cenu – notebook za jeden zo siedmich najlepších projektov. Medzinárodného kola sa zúčastnilo 169 súťažiacich z 39 štátov, spolu 90 projektov.

Presný termín nasledujúceho ročníka zatiaľ nie je známy.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Mgr. Blanka Lehotská, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Katarína Hudačková, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov – zlatá medaila 
Slavomíra Nemčíková, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov – strieborná medaila

Ďalšie informácie nájdete na: http://iyipo.ge/en/

Slovenská delegácia: M. Slaninová, S. Nemčíková, K. Hudačková, B. Lehotská. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo