Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 50. ročníka Biologickej olympiády, projektová časť, kat. A, B, C, 20. – 22. 4. 2016, Bratislava: 

Výsledkové listiny:

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Korim, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice, kat. B – Filip Fábik, Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto, kat. C – Jakub Spurný, Základná škola NARNIA, Bratislava.


Celoštátne kolo 50. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, kat. A, B, 22. – 24. 4. 2016, Bratislava:  

Výsledkové listiny:

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Oliver Pitoňak, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad, kat. B – Adam Turňa, Gymnázium, Školská 2, Dubnica and Váhom. 


Celoštátne kolo 50. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 14. – 15. 6. 2016, Banská Bystrica:

Výsledkové listiny:

Cenu dekanky FPV UMB v Banskej Bystrici získal Jakub Jarabica, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica. 

Medzinárodné kolá

V dňoch 17. – 24. 7. 2016 sa v Hanoi, Vietnam uskutočnil 27. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády. 

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 253 súťažiacich zo 68 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk jednej bronzovej medaily študentkou Lilianou Tuškovou a diplomu Certificate of Merit Oliverom Pitoňákom. 
Neočakávané a neplánované bolo stretnutie slovenskej delegácie IBO s premiérom Vlády SR Robertom Ficom na veľvyslanectve SR v Hanoji. Premiér sa zaujímal o súťaž, o jej financovanie a o jednotlivých súťažiacich. 

Nasledujúci 28. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 20. – 30. 7. 2017 v Coventry, Anglicko. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., FEŠRR, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tulipánová 7, Nitra 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Mgr. Katarína Juríková, PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

Zoznam súťažiacich: 

Lajos Gergely, Gymnázium H. Selyeho, Komárno 
Adam Kováč, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 
Oliver Pitoňák, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad – Certificate of Merit 
Liliana Tušková, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa – bronzová medaila 

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.ibo2016.org/IBO2016  

ibo_spolocna_1

Slovenská delegácia: P. Fedor,  P. Eliáš, L. Gergely, A. Kováč, O. Pitoňák, L. Tušková, K. Juríková.
Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO 

V dňoch 20. – 24. 4. 2016 sa v Tbilisi, Gruzínsko uskutočnil 10. ročník Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov. 

Súťaž IYIPO je zameraná na projekty z oblasti biológie a ďalších prírodovedných disciplín ako je fyzika, chémia, matematika, informačné technológie a inžinierstvo. Študenti prezentujú svoj projekt pred komisiou v anglickom jazyku. Pri hodnotení projektov sa kladie dôraz na ich vedeckosť, originalitu, ako aj zrealizovateľnosť a uplatnenie v praxi. Každý projekt je hodnotený komisiou zloženou z domácich odborníkov, spravidla univerzitných pedagógov a špecialistov z jednotlivých vedných disciplín. 
Žiaci prezentovali projekty, ktoré boli vybraté z celoštátneho kola Biologickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 150 projektov z 39 štátov. Výsledky našich projektov boli výborné. Nela Gloríková aj Erich Schmotzer získali strieborné medaile. 

Ďalší ročník sa uskutoční opäť v Tbilisi. Presný termín nasledujúceho ročníka zatiaľ nie je známy. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., PríF UK, Ilkovičova 6, Bratislava 
Mgr. Marcela Adamcová, PhD., FPV UMB, Tajovského 40,Banská Bystrica 

Zoznam súťažiacich: 

Nela Gloríková, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad – strieborná medaila 
Erik Schmotzer, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice – strieborná medaila 

Ďalšie informácie nájdete na : http://iyipo.ge/en/page/id/10/schedule . 

_bvf3592-1

Slovenská delegácia: M.Adamcová, E. Schmotzer, B. Lehotská, N. Gloríková
Zdroj: archív slovenskej delegácie IYIPO

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo