Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A a B, teoreticko-praktická časť, 13. 4. 2021, online:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, kat. B – Viktor Imrišek, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava. 

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 15. – 16. 4. 2021, online:Výsledkové listiny: 

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Barbora Majláthová, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, kat. B – Katarína Špániková, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany a kat. C – Andrea Takácsová, Základná škola K. Kuffnera, Sládkovičovo.    

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 16. – 17. 6. 2021, online: 

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: odbornosť botanika – Daniela Švachová, ZŠ, Medňanská 5, Ilava, odbornosť zoológia – Patrik Kotek, ZŠ, č. 781, Skalité-Kudlov a odbornosť geológia – Diana Novikmecová, ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou.  

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo