Funkčnosť liniek na tejto stránke bola overená 22. 1. 2020. V prípade nefunkčnosti niektorej linky alebo návrhu na zaradenie novej linky nás môžete kontaktovať na roman.lehotsky@iuventa.sk.Koordinačné centrum Medzinárodnej biologickej olympiády, Kiel, Nemecko 

Linky Medzinárodných biologických olympiád (IBO):

Linky národných Biologických olympiád:

Linka Olympiády GENIUS:

Linka Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO):