Celoštátne kolo 

44. ročník CHO sa konal 17. – 20. 2. 2008, SO UF, Slovenská Ľupča – Príboj