Celoštátne kolo

Celoštátne kolo sa uskutocnilo v dnoch 1. – 4. 3. 2009 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi (teoretická cast) a na SOŠ v Novákoch (praktická cast).

Sústredenia

1. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou (MCHO)

1. sústredenie pred MCHO sa uskutočnilo v dňoch 26. 4. 2009 – 2. 5. 2009 v Bratislave. Cieľom sústredenia bola teoretická príprava študentov pred MCHO. 1. sústredenie pred MCHO podporili PRIF UK a FCHPT STU. 

2. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou (MCHO)

2. sústredenie pred MCHO sa uskutočnilo v dňoch 31. 5. 2009 – 6. 6. 2009 v Bratislave. Cieľom sústredenia bola praktická príprava študentov pred MCHO. 

3. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou (MCHO)

3. sústredenie pred MCHO simulovalo priebeh samotnej medzinárodnej olympiády. Uskutočnilo sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v dňoch 5. – 8. 7. 2009. 

Sústredenia pred GPCH

  • 2. sústredenie pred GPCH

Sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 16. – 20. 6. 2009 na Strednej odbornej škole v Novákoch. Do druhého sústredenie pred GPCH postúpilo 6 súťažiacich z celoštátneho kola, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v kategórii EF.

Účastníci 2. sústredenia:
Bahno Adam, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,
Gregorová Pavlína, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra,
Hunčíková Denisa, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov,
Markuliak Mário, Spojená škola, Račianska 78, Bratislava,
Ogurčák Ľubomír, SOŠ, Štefánikova 39, Svit,
Vavrík Ferdinand, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov.

Sústredenie bolo zamerané na nácvik praktických zručností v oblasti odmernej analýzy a organickej syntézy. V priebehu každého laboratórneho cvičenia boli hodnotené zručnosti žiakov, laboratórna technika a na základe vyplnených odpoveďových hárkov dosiahnuté výsledky (presnosť analýzy, správnosť výsledkov, výťažok a kvalita produktu syntézy).

  • 3. sústredenie pred GPCH 

Do 3. sústredenia postúpili:
Bahno Adam, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,
Gregorová Pavlína, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra,
Hunčíková Denisa, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov,
Markuliak Mário, Spojená škola, Račianska 78, Bratislava.

Informácie o priebehu 3. sústredenia sú zverejnené v aktuálnom 46. ročníku Chemickej olympiády.