Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 50. ročníka Chemickej olympiády, 23. – 26. 2. 2014, Bratislava: 

Výsledkové listiny CK CHO: 

Medzinárodné kolá

46. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 20. – 29. 7. 2014 v Hanoji, Vietnam. 

V neoficiálnom hodnotení podľa typu a počtu medailí sa Slovensko umiestnilo na vynikajúcom 17 – 20 mieste (na 5 – 7 mieste spomedzi európskych krajín). Medzinárodnej chemickej olympiády sa zúčastnilo 291 súťažiacich zo 75 krajín a 2 pozorovateľské krajiny. 

Nasledujúci 47. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa bude konať v dňoch 20. – 28. 7. 2015 v Baku, Azerbajdžan. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD., ÚACH, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., FCHPT, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, Bratislava 

Zoznam súťažiacich: 

Štefan Stanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice – zlatá medaila 
Miroslava Palacková, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – strieborná medaila 
Jakub Obuch, Gymnázium J. Hollého, Trnava – bronzová medaila 
Roman Staňo, Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila 

Ďalšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke http://icho2014.hus.edu.vn/       

mcho%20vietnam2

Slovenská delegácia: P. Tarapčík, J. Obuch, M. Palacková, Š. Stanko, R. Staňo, S. Kedžuch, M. Putala