Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády, 1. – 4. 3. 2015, Nitra:   

Výsledkové listiny celoštátneho kola 51. ročníka Chemickej olympiády:

Medzinárodné kolá

47. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 20. –  29. 7. 2015 v Baku, Azerbajdžan. 

V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovenská republika umiestnila zo 75 krajín na vynikajúcom 13.-18. mieste (5.-7. v rámci európskych krajín). Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 290 súťažiacich zo 75 krajín. Nasledujúci ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutoční v júli 2016 v Karáči, Pakistan. 

Zoznam dospelých účastníkov: 
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Ing. Pavel Májek, PhD., ÚACH, Slovenská technická univerzita, Radlinského 11, Bratislava 
Ing. Elena Kulichová, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 


Zoznam súťažiacich: 
Jakub Obuch, Gymnázium J. Hollého, Trnava – zlatá medaila 
Štefan Stanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice – strieborná medaila 
Roman Staňo, Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila 
Miroslava Palacková, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila 

Ďalšie informácie o súťaži sa môžete dozvedieť na stránke http://icho2015.msu.az/.   

cho

Slovenská delegácia:  M. Putala, J. Obuch, M. Palacková, R. Staňo, Š. Stanko, P. Májek, E. Kulichová

Zdroj: archív slovenskej delegácie IChO 


12. ročník Grand Prix Chimique sa konal v dňoch 27. 9. – 2. 10. 2015 v Bazileji, Švajčiarsko. 

Medzinárodného kola Grand Prix Chimique sa zúčastnilo 17 súťažiacich z 9 krajín. Vďaka našej Kristíne Čičmancovej si náš tím udržal zastúpenie na popredných pozíciách. Hodnotenie bolo nastavené podľa kritérií usporiadateľov a orientovalo sa takmer výlučne na posúdenie zručností. Len v malej miere zahŕňalo objektívne kritériá (presnosť, výťažok) a intelektuálne zručnosti, ktoré sú zdôrazňované v našom vzdelávacom systéme.  

Ďalší ročník Grand Prix Chimique sa uskutoční v Srbsku až v roku 2017. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

Ing. Elena Kulichová, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 
Ing. Martina Gánovská, Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 

Zoznam súťažiacich: 

Kristína Čičmancová, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 
Adam Palenčár, SZŠ, Moyzesova 17, Košice 

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke http://www.simplyscience.ch 

gpch_1

Slovenská delegácia: E. Kulichová, A. Palenčár, K. Čičmancová, M. Gánovská   

gpch_2

K. Čičmancová počas organickej syntézy

gpch_3

A. Palenčár na Grand Prix Chimiqque
Zdroj: archív slovenskej delegácie GPCh 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo