Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 53. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, EF, 8. – 11. 3. 2017, Bratislava:  

Výsledková listina:  

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali:

kat. A – Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza,

kat. EF – Ondrej Hruška, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica. 

Ceny dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave získali:

kat. A – Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin,

kat. EF – Ivana Rošková, SOŠ, Štefánikova 39, Svit.   

Medzinárodné kolá

V dňoch 6. – 15. 7. 2017 sa v Nakhon Pathom v Thajsku uskutočnil 49. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo 297 súťažiacich žiakov zo 76 krajín a 2 krajiny so štatútom pozorovateľa. Slovenskí účastníci sa tešili zo zisku troch bronzových medailí, ktoré si domov odniesli: Samuel Andrejčák (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), Michal Chovanec (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) a Martin Orságh (Gymnázium J. Lettricha, Martin).

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Mgr. Erik Szabo, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

RNDr. Jana Chrappová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava    

Zoznam súťažiacich: 

Samuel Andrejčák, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila

Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza  – bronzová medaila

Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin – bronzová medaila

Peter Kavka, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – účastnícky diplom 

Nasledujúci jubilejný 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa bude konať v dňoch 19. – 29. 7. 2018 v Bratislave a Prahe

Ďalšie informácie nájdete na: https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/  

Slovenská delegácia v ďalekom Thajsku. Foto: Archív slovenskej delegácie ICHO.

Slovenská delegácia v ďalekom Thajsku.
Zdroj: archív slovenskej delegácie ICHO.       

zástava

 Vedúci slovenskej delegácie M. Putala prevzal spolu s vedúcim českej delegácie putovnú zástavu ICHO.

Zdroj: archív slovenskej delegácie ICHO. 

V dňoch 9. – 14. 10. 2017 sa konal vo Valjeve v Srbsku 13. ročník Grand Prix Chimique. 

Súťaže sa zúčastnilo 20 študentov z 10 krajín. Súťažiaci zo Slovenska Ondrej Hruška (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica) sa umiestnil na 7. mieste a Monika Špaková (Spojená škola Nováky) obsadila 15. miesto. 

Zoznam dospelých účastníkov:  

Ing. Elena Kulichová, Spojená škola Nováky

Ing. Martina Gánovská, Spojená škola Svit

Zoznam súťažiacich:

Ondrej Hruška, SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica – 7. miesto                       

Monika Špaková, Spojená škola Nováky – 15. miesto 

Nasledujúci 14. ročník Grand Prix Chimique sa bude konať v septembri 2019 v Slovinsku.  

Slovenská delegácia na GPCH 2017

Slovenská delegácia v Srbsku.
Zdroj: archív slovenskej delegácie GPCH.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo