Pokyny DO kat, B, C, D, E a F pre školský rok 2017/2018 nájdete v časti Organizačný poriadok a pokyny.

Celoštátne kolo 

Celoštátne kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády, kat. A, B, C, D, 2. – 4. 5. 2018, Smolenice:

Fotografie z celoštátneho kola nájdete TU (postupne k nim priložíme ďalšie fotografie).

Nezabudnite si prečítať aj ČLÁNOK z podujatia. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO