Organizačný poriadok a pokyny

Celoštátne kolo

 Celoštátne kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády, 2. – 4. 5. 2019, Trenčianske Teplice: 

Prvý májový týždeň patril celoštátnemu kolu Dejepisnej olympiády

V termíne 2. – 4. 5. 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoštátne kolo už 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Súťažiacich privítalo príjemné prostredie kúpeľného mesta, v ktorom nasledujúce dni bojovali o hodnotné ceny.

Podujatie otvorila predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., ktorá srdečne privítala všetkých prítomných hostí. Počas slávnostného otvorenia súťaže nás poctila svojou návštevou aj primátorka Trenčianskych Teplíc, Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, spolu s viceprimátorkou mesta Mgr. Michaelou Fedorovou. Súťažiaci mali možnosť ešte v prvý deň absolvovať prehliadku mesta s Mgr. Silviou Havelkovou, ktorá o tomto mestečku účastníkom porozprávala mnoho zaujímavostí. Po ukončení prehliadky sa súťažiaci rozhodli nadobudnúť ešte posledné vedomosti a tento čas využili na samoštúdium, aby počas súťažného dňa mohli podať čo najlepšie výkony.

V piatok súťažiaci tradične začali vypracovaním testov vo všetkých kategóriách. Kategórie A a B následne obhajovali svoje práce. Súťažiaci na obhajobách potvrdili, že sú stopercentne pripravení a rovnako tak vyzeral aj ich prejav pred odbornou komisiou. Tá mala neľahkú úlohu, rozhodnúť o tých najlepších.

Po odsúťažení sa súťažiaci zúčastnili prehliadky Trenčianskeho hradu. Trenčín nás privítal sychravým počasím, čo však neubralo na kvalite prehliadky. Prehliadku sme ukončili na Matúšovej veži, dominante Trenčianskeho hradu, z ktorej sa všetkým naskytol krásny pohľad na Trenčín a jeho okolie.

Súťažiaci však netrpezlivo očakávali príchod posledného dňa a slávnostné vyhlásenie výsledkov. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila aj viceprimátorka Trenčianskych Teplíc, ktorá súťažiacim odovzdala ceny v mene mesta.

V kategórii A získal 1. miesto Samuel Sebastián Očkaík z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach, 2. miesto Richard Hrivnák z Gymnázia Grösslingová v Bratislave a na 3. mieste sa umiestnila Dominika Salanciová z Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči.

V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil Andrej Lendóci z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, 2. miesto obsadil Ivan Nociar z Gymnázia B. Slančíkovej – Timravy z Lučenca a 3. miesto získala Petra Golecová z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove.

V kategórii C získal 1. miesto Artur Zobka z Gymnázia J. Papánka v Bratislave, 2. miesto obsadil Adam Strapek zo Základnej školy, Duklianska v Bánovciach nad Bebravou a na 3. mieste sa umiestnil Adam Džavornok zo Súkromnej základnej školy v Košiciach.

V kategórii D obsadil prvé miesto Martin Oros zo Základne školy, Dubová v Bratislave, 2. miesto získal Marián Hriň zo Základnej školy s MŠ v Dolnej Strehovej a 3. miesto získal Denis Maroš Pavlinský zo Základnej školy, Dragovských hrdinov v Humennom.

Radi by sme poďakovali aj sponzorom súťaže za krásne ceny. V prvom rade Historickému ústavu SAV – dlhoročnému garantovi súťaže, Slovenskej historickej spoločnosti, Univerzite Komenského, IKARu a v neposlednom rade Mestu Trenčianske Teplice.

Všetkým súťažiacim gratulujeme k ich umiestneniu a veríme, že sa na dejepisnej olympiáde stretneme aj počas jeho nasledujúceho ročníka.

Autor: Zuzana Kovaľanová

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO