Celoštátne kolo

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa SK DO v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla organizovať ukončenie 12. ročníka Dejepisnej olympiády nasledovne:

Kategórie A a B budú pokračovať dištančnou formou projektovou časťou podľa Dodatku. Postupujúci súťažiaci na KK sa musia prihlásiť prostredníctvom Prihlášky.

Jednotlivé kolá z kategórií C, D, E sa už nebudú realizovať. 

Celoštátne kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády, 6. 10. 2020, dištančná forma:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

  • kategória A, B – úlohy, riešenia, odpoveďový hárok
  • kategória C – úlohy (maďarská verzia), riešenia, odpoveďový hárok (maďarská verzia) 
  • kategória D – úlohy (maďarská verzia), riešenia, odpoveďový hárok (maďarská verzia) 
  • kategória E – úlohy (maďarská verzia), riešenia, odpoveďový hárok (maďarská verzia) 

Celoštátne kolo DO

  • kategória A, B – úlohy, riešenia, odpoveďový hárok
  • kategória C – úlohy, riešenia, odpoveďový hárok
  • kategória D – úlohy, riešenia, odpoveďový hárok