Pokyny

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády: 4. – 6. 5. 2012, Bratislava

Výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Obvodné kolo DO:

Obvodné kolo DO (maďarská verzia):

Krajské kolo DO:

Celoštátne kolo DO: