Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády: 3. – 5. 5. 2013, Bratislava

Výsledkové listiny: 


Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR získal Matúš Kaščák, Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Obvodné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO