Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády, 5. – 7. 5. 2016, Bratislava: 

Súťažné úlohy a autorské riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO

Organizačný poriadok a pokyny