Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády, 3. – 5. 5. 2017, Trenčianske Teplice:

Výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO

Metodicko-organizačné pokyny DO pre školský rok 2016/2017 nájdete v časti Organizačný poriadok a pokyny.