V školskom roku 2016/2017 sa projekt Európa v škole v SR nerealizoval.