EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL 

Európa v škole (EvŠ/EaS) je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v asociovaných krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.

Projekt Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k aktívnemu občianstvu.

Od školského roku 2017/2018 je projekt EURÓPA V ŠKOLE v Slovenskej republike organizovaný len cez eTwinning.

eu
etwinning

65. ročník EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL