EUSO – European Union Science Olympiad je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy,  zamerané na uvedené oblasti, majú prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových sústredeniach pred medzinárodnými súťažami. Koordinátorom súťaže za Slovenskú republiku je – pozri Adresár.

Viac informácií o súťaži nájdete aj na:  http://fo.uniza.sk/  a  http://euso.eu/