V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2016 v Tartu – Tallin, Estónsko sa uskutočnil 14. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách.

Na súťaži sa zúčastnilo 24 krajín, čo predstavovalo 48 družstiev. Hosťujúca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá. Slovenskú republiku reprezentovali dve družstvá. 

Opäť sa ukázalo, že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. Obe družstvá z pohľadu vedúcich reprezentácie podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu vedomostí a zručností  a prispeli k výbornému zaradeniu v poradí krajín, Celkovým súčtom bodov oboch družstiev sa Slovensko umiestnilo na 5. mieste.. 

Veľmi dobrý výsledok slovenských reprezentantov je známkou tradične vysokej kvality práce s nadanými študentmi v rámci mimoškolského vzdelávania, najmä v rámci predmetových olympiád. Naša reprezentácia získala doposiaľ jedno absolútne víťazstvo (2005), 5 x zlatú medailu, 15 x striebornú medailu a 3 x medailu bronzovú.

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Kodani, Dánsko v termíne 7. 5. – 14. 5. 2017. 

Zoznam dospelých účastníkov:

  • prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., EF, Žilinská univerzita, Veľký diel, Univerzitná 1, Žilina – fyzika a národný koordinátor 
  • doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – biológia 
  • RNDr. Anton Sirota, PhD., FCHPT, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, Bratislava – chémia

Zoznam súťažiacich:

Družstvo A – bronzová medaila 

  • Andrej Tekel, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – biológia 
  • Filip Farkaš, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno – chémia 
  • Martin Marek, Gymnázium J. Hronca, Bratislava – fyzika 

Družstvo B – zlatá medaila 

  • Jurajk Michalec, Gymnázium M. Hodžu, Sučany – biológia 
  • Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin – chémia 
  • Matúš Kopunec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – fyzika